• College Algebra2.


  ``We all believe that mathematics is an art" (Emil Artin)

  Het college is een voortzetting van het college algebra1 , en behandelt ringen en lichamen. De technieken die hier ontwikkeld worden vinden toepassingen in alle gebieden van de wiskunde, maar ook daarbuiten. De behandelde onderwerpen geven een goed voorbeeld van de structuren die de moderne algebra vormen . Het college probeert zoveel mogelijk aan te zetten tot zelfwerkzaamheid. De enige manier om wiskunde te leren is het zelf te doen. Maar het zelf kunnen beoefenen van wiskunde is juist een van de aantrekkelijkste kanten van het vak. Een pen en papier, een redelijk stel hersens en wat doorzettingsvermogen zijn de enige vereisten. (Een computer is soms ook nuttig.)

  We gebruiken de volgende (voorlopige versie van een gedeelte van)
  (Syllabus Alg2a in pdf vorm)SYLLABUS

  In de regel is het college op dinsdag (zie Datanose) 13-00-15:00 in zaal SP C1.112 (tot 15 oktober), daarna in zaal SP A1.10, terwijl het werkcollege op donderdag is. Het werkcollege wordt verzorgd door Bart Litjens en Kees Temme.


  Wekelijks zullen bij het college een of meerdere opgaven worden opgegeven. Inleveren van de opgaven wordt bij beoordeling van het tentamen verdisconteerd.
  Hier staan twee proeftentamens: (proeftentamen1 in pdf vorm) (proeftentamen2 in pdf vorm)

  Opgaven week 36: opgave 6, 7 en 8 van Hoofdstuk 1.
  Opgaven week 38: 19, 20, 24 (en 28) van Hoofdstuk 2.
  Opgaven week 39: 2, 7, 14 van Hoofdstuk 3.
  Opgaven week 40: 2, 4, 8 van Hoofdstuk 4.
  Opgaven week 41: 2,4, 7 van Hoofdstuk 5.
  Opgaven week 42: 2, 3 van Hoofdstuk 6.
  Hier staat een proef-deeltentamen (proeftoets in pdf vorm)
  Opgaven week 44: 15 en 17 van hoofdstuk 6.
  Opgaven week 45: 1 en 2 van hoofdstuk 7.
  Opgaven week 46: 5 en 6 van hoofdstuk 8.
  Opgaven week 47: 8 en 10 van hoofdstuk 8.
  Opgaven week 48: 1, 2 en 6 van hoofdstuk 9.
  Opgaven week 49: 1, 3 en 4 van het hoofdstuk over Symmetrische Functies.
  Voor de honoursvariant wordt men geacht het hoofdstuk over 'symmetrische functies' (Symmetrische Functies) en de 'elementaire delerstelling (Elementary Divisors) uit het boek 'Algebra' van Artin te bestuderen. Voor de honorsvariant is er een aangepast tentamen. Men kan dit alleen doen als men tenminste een 8 had voor de deeltoets.