• College Algebra 1


  ``We all believe that mathematics is an art" (Emil Artin)

  Het college geeft een inleiding in de algebra, in het bijzonder in de groepentheorie. Groepen spelen een belangrijke rol binnen en buiten de wiskunde en geven een goed voorbeeld van de structuren die de moderne algebra vormen . Het college probeert zoveel mogelijk aan te zetten tot zelfwerkzaamheid. De enige manier om wiskunde te leren is het zelf te doen.

  We gebruiken de volgende
  SYLLABUS

  In de regel is het college op maandag (9:00-11:00 in zaal SP C0,05, zie datanose, te beginnen op 4 februari 2013). Het werkcollege wordt verzorgd door Milo Bogaard, Iris Smit en Siemen Bruinsma. Het tutoraat wordt verzorgd door Didier Collard en Ernst Sch"afer.


  Wekelijks zullen bij het college een aantal huiswerkopgaven worden opgegeven. Op het werkcollege wordt daarnaast een opgave opgegeven die op maandag moet worden ingeleverd.
  Per week worden hier naast de opgaven in de syllabus ook extra opgaven opgesomd.
  Week 6 Extra Opgaven Week 6
  Week 7. Het huiswerk zijn de sommen van Hoofdstuk 4 uit de Syllabus. Extra Opgaven Week 7
  Week 8. Het huiswerk zijn de sommen 1-11 van Hoofdstuk 5 uit de Syllabus. Extra Opgaven Week 8
  Week 9. Het huiswerk zijn de sommen 13-20 van Hoofdstuk 5 uit de Syllabus. De extra opgaven zijn Opgaven 21-24 van Hoofdstuk 5.
  Week 10. Het huiswerk zijn de sommen 1-12 van Hoofdstuk 6 uit de Syllabus. De extra opgaven zijn Opgaven 13-17 van Hoofdstuk 6.
  Week 11. Het huiswerk zijn de sommen 1-9 van Hoofdstuk 7 uit de Syllabus. Extra Opgaven Week 11
  Week 12. Het huiswerk bestaat uit opgaven 10 en 11 van Hoofdstuk 7, en de opgaven 1-5 van Hoofdstuk 8. Bij de tussentoets wordt de stof van Hoofdstukken 1-7 getoetst. Een proef tussentoets
  Week 14. Het huiswerk zijn de sommen 1-6 van Hoofdstuk 9 uit de Syllabus.
  Week 15. Het huiswerk bestaat uit Opgaven 7-9 van Hoofdstuk 9 uit de Syllabus plus de opgaven 2-7 van de Extra Opgaven Week 15.
  Week 16. Het huiswerk bestaat uit Opgaven 10-18 van Hoofdstuk 9 uit de Syllabus plus de opgaven 8-12 van de Extra Opgaven Week 15.
  Week 17. Het huiswerk bestaat uit Opgaven 1-6 van Hoofdstuk 10 uit de Syllabus plus de opgaven 1,2,3,7,8 van de Extra Opgaven Week 17.
  Week 19. Het huiswerk bestaat uit de Opgaven 1,2,3,6,7,8 van Hoofdstuk 11 plus de opgaven 4,5,6,9 van de Extra Opgaven Week 17.
  Week 20. Het huiswerk bestaat uit de Opgaven 10-11 van Hoofdstuk 11 en Opgaven 2-6 van Toets Algebra 1, 10 mei 2010.
  Week 21. Hier is een oud tentamen (19-05-2010)
  Week 22. Tentamen ?? .